Silvestr na Můstku 2020

31.12. 2020/1.1.2021:

Tak ani nevím, jak to vlastně dnes v noci bylo.

Přirovnal bych to k situaci na naší politické scéně, která připomíná Kocourkov:

pan Prezident balíček vetoval/nevetoval, já jsem na Můstku byl/nebyl.

Sněhu bylo/nebylo víc než vloni, teplota lehce pod nulou a hlavně: svítil/nesvítil měsíc a to tak, že jsem vůbec nepotřeboval/potřeboval svítit.

Vyrazil/nevyrazil jsem v deset, musel/nemusel jsem podlézt v našich vratech policejní pásku (!) a za 25 minut jsem byl/nebyl na rozcestí na  Jižní stráni. Dalších 25 minut trvala/netrvala cesta na hřeben. Pak okolo pramínku

IMG_20201231_230151

na odbočce ke kapličce na Suché studánky 20 cm sněhu vedle cesty.

Cesta ušlapaná, ale ne ledovatá takže v půl před půlnocí jsem byl/nebyl na modré značce a ve 23:40 na vrcholu.

IMG_20201231_232508

Trochu překvápko, v budce spal/nespal nějaký mladík, Slovák, sportovec, t.č. na výletě/přechodu Šumavy. Tak jsme dali/nedali krátkou řeč, pokoukali/nepokoukali na ohňostroje,  ánžto byla/nebyla úžasná viditelnost.

Cestou/necestou po modré těsně pod vrcholem byl/nebyl vidět Špičák s blikající rozhlednou a v zákrytu nad ním osvětlený vrchol Hodovítu (někdo tomu říká Javor nebo Arber).

Prostě paráda.

 

 

Pokračování za rok, snad již doopravdy.

Ondra